Знайти:

Відділ моделювання задач теоретичної електротехніки

Зав. відділом к.т.н. Семагіна Е.П.

Наукові напрямки робіт відділу:

  1. Фундаментальні дослідження у області, теорії, методів побудови і аналізу математичних моделей і алгоритмів моделювання об'єктів електроенергетики на основі досягнень теоретичної електротехніки і обчислювальних методів.
У межах цього напрямку розроблено оригінальні операційні методи моделювання динамічних об'єктів (метод диференційних тейлоровських перетворень, ступінчасті перетворення).

За допомогою цих методів отримані нетрадиційні математичні моделі для комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів, та розроблені алгоритми їх чисельного аналізу, що забезпечують адекватність в необхідну точність моделювання.

Ефективність розроблених методів підтверджено при розв'язку складних практичних задач: