Знайти:

Відділ автоматизації проектування енергетичних установок

В.О. зав. відділом д.т.н. Винничук С.Д.

Наукові напрямки робіт відділу:

  1. Дослідження і розробка методів і засобів моделювання та автоматизованого проектування теплоенергетичних і газово-рідинних систем енергетичного устаткування об'єктів машинобудування.
  2. Методи і засоби логічного висновку на і/чи мережах і їхнє застосування в інтелектуальних системах прийняття оперативних рішень.
  3. Розробка та дослідження інтегро-алгоритмічних методів перетворення ітераційонних процедур, включаючи алгоритми Волдера-Меджітта, багатомірні функціональні макрооперації, чисельні методи інтегрування і інш.  Синтез оптимальних алгоритмів і апаратних засобів для систем реального часу.
  4. Нові методи і засоби в електронній картографії та у автоматизованих системах підтримки прийняття рішень (СППР).

Персоналії

В.о. зав. відділом Степан Дмитрович Винничук, д-р техн. наук, зам. директора, старший науковий співробітник.

Закінчив у 1978 році Чернівецький Державний університет, математик за фахом.
З появою тематики по СКВ у ІПМЕ в 1982 році і до сьогодення активно веде і розвиває її. Науковий інтерес – газові і рідинні, а останнім часом і електричні системи потокорозподілу- аналіз, проектування, регулювання частоти. Методи і засоби моделювання. 
Починаючи з 2001р. займається вирішенням задач розрахунку потокорозподілу в електроенергетичних системах (ЕЕС) та системної протиаварійної автоматики (АЧР та ЧАПВ) в енергосистемах.
1991 рік - канд. техн. наук, ІПМЕ.
1997 рік – звання ст.наук.співробітника.
2006 рік – д-р техн. наук, ІПМЕ.
2007 рік - зам. директора ІПМЕ з наукової роботі.

Розвив існуючі і створив нові наукові напрями у відділі: моделювання розподільчих систем змінного струму, регулювання частоти. Установлено наукові та виробничі зв’язки з фахівцями галузі. Створено ряд оригінальних програмних систем.

Більше 60 наукових робіт.

У відділі активно працюють:

Кондращенко Володимир Якович, д-р техн. наук, професор.

Закінчив у 1964 році Московський авіаційний інститут, інженер-механік.
Працював на підприємстві авіац. промисловості (Москва, з-д “Звезда”).
1965 рік – аспірантура МАИ.
1969 рік - канд. техн. наук.

Наукова діяльність – створення методів і програмних засобів проектування і моделювання авіаційних тепломеханічних систем у тісному співробітництві з підприємствами МАП. Наук. керівник НДР. Створено і впроваджено перші у країні методи і програмні засоби автоматизованого проектування авіаційних систем кондиціювання повітря (СКП).
1981 рік – ст.наук.співробітник ІПМЕ, переїзд з сім’єю до Києва. Переніс свою наукову тематику до Києва, відновив наукові зв’язки з авіаційними проектними та дослідними закладами.
1984 рік –  д-р техн.наук, зав. лабораторією відділу 7 ІПМЕ.
1988 рік – завідувач новоствореним науковим відділом автоматизації проектування енергетичних установок  ІПМЕ. Відділ створено на базі лабораторії відділу 7 та лабораторії ІАСМ (зав.лаб. к.т.н. Арістов В.В.) 
1994 рік – професор НУХТ.

Наукові інтереси - інтелектуальні  методи і засоби моделювання малих тепломеханічних систем у САПР, автоматизовані системи оперативного планування і супроводу заходів протидії НС,   оперативна електронна картографія, системи моделювання знань і нормативної документації, логічне програмування у моделюванні складних систем і процесів.

Більше сотні наукових робіт. Авторські свідоцтва на 3 програмні системи.

Арістов Василь Васильович, провідний науковий співробітник, канд. техн. наук.

Закінчив у 1963 році Харківський політехнічний інститут, інженер-радіотехнік за фахом.
З 1963 року працює в НАН України: Інститут радіофізіки і електроники (г. Харків), Фізіко-технічний інститут (г. Харків), Інститут кібернетики (г. Київ), Інститут електродінамики (г. Київ).
У ІПМЕ НАН України працює з часів, що передують його створенню у 1981 році.
1971 рік – канд. техн. наук,
1972 рік – старший науковий співробітник,
1984 рік – зав. лабораторієй Інтегро-алгоритмічних засобів моделювання,
1996 рік – провідний науковий співробітник.

Наукові інтереси - теорія ітераційних обчислень, моделювання функцій на засадах інтегро-алгоритмічних перетворень (автор теорії і методів), синтез апаратних засобів, оперативна електронна картографія, синтез зображень, комп’ютерна графіка.
Лауреат премії ім. С. О. Лєбєдєва

Більше 170 наукових праць, у тому числі 5 монографії, 40 авторських свідоцтв на технічні винаходи та 2 – на програмні системи.

Коломієць Євген Анатолійович,  науковий співробітник.

Закінчив у 1998 році Київський державний технічний університет будівництва та архітектури, інженер-системотехнік.

Наукові інтереси – візуальне і логічне програмування при створенні комп’ютерних систем і технологій, навчальні комп’ютерні системи.

12 наукових робіт. Авторські свідоцтва на 2 програмні системи.