Знайти:

Відділ математичного і економетричного моделювання

В.о.зав. відділом к.т.н. Чемерис О.А.

Наукові напрямки робіт відділу:

Проектування та розробка:

  1. спеціалізованих багатопроцесорних архитектур;
  2. програмних комплексів автоматичного распаралелювання алгоритмів та планування завдань для багатопроцесорних обчислювальних систем;
  3. програмних систем автоматизованого проектування цифрових обчислювальних пристроїв на основі мов високого рівня VHDL, C/C++, тощо;
  4. спеціалізованих обчислювальних та керуючих пристроїв на основі логічних мікросхем, що програмуються;
  5. математичних, економетричних та комп‘ютерних моделей для рішення задач організаційного управління в енергетиці.

    e-mail: a.a.chemeris@gmail.com (Чемерис Александр Анатольевич)