Знайти:

Відділ математичного і економетричного моделювання

  1. Пропонується розробка науково обгрунтованих прогнозів із застосуванням економетричного моделювання (відповідно до конкретних задач і умов) з метою підвищення ефективності планування і управлінських рішень у сфері державного управління, економіки, фінансів, бізнесу, торгівлі та інших.

     

Об’єкти прогнозування визначаються  Замовником (при необхідності, за участю Виконавця).

Залежно від виду діяльності і рівня завдань Замовника, об’єктами прогнонозування можуть бути, наприклад, макроекономічні показникі; доходи бюджетів різних рівнів; показнники функціонування економіки в галузевому, теріторіальному розрізі; обсяги споживання і заощаджень; ринкові ціни; обсяги транспортних перевезень, матеріальних, грошових потоків (з урахуванням сезонних, місячних, тижневих коливань), починаючи з рівня господарюючіх суб’єктів (таких, як крупні перевізникі, підприємства, супермаркети, оптові організації і т.д.) і вище, а також будь-які інші показники, які систематично спостерігаються з певними проміжками часу і мають достатню історію спостережень.  

Прогнозування здійснюється засобами економетричного моделювання, що грунтується на теорії імовірностей, математичній статистиці, економічній статистиці, використовує регресійний аналіз, аналіз часових рядів і т.і. Одержувані моделі кількісно, в математичній формі описують закономірності поведінки показників - об’єктів прогнонозування у спостережному періоді. Прогнозні значення розраховуються за допомогою одержаних моделей у передбаченні, що встановлена закономірність збережеться і у прогнозному періоді. Моделі будуються за чіткими алгоритмами, із застосуванням процедур перевірки гіпотез, адекватності і т.і.. Це робить процес прогнозування прозорим, пояснюваним, відокремленим від суб’єктивних уявлень про кінцевий результат.

Концепція і методологія прогнозування, що пропонується, розроблені ученими Національної Академії Наук України і пройшли апробацію більш, як 10-літньою практикою застосування в органах державного управління і бізнесових структурах. Так, протягом 2000 – 2003 рр. за госпдоговорами виконувалося економетричне прогнозування доходів бюджету і показників плану мобілізації податків за замовленнями Луганської облдержадміністрації і ДПА у Луганській області; більше 10-ти років, починаючи з 1998 р., для Головного фінансового управління Київської міськдержадміністрації на договірних засадах виконується економетричне прогнозування доходної частини бюджету м. Києва.

Похибка прогнозів - відхилення точкового прогнозу від реалізації від кількох процентів до десятих часток процентa, що створює реальні умови для прийняття адекватних рішень.

Концепція, методологія прогнозування, результати практичного застосування опубліковані у наукових статтях.

Гарантується конфіденційність. За бажанням, дані можуть надаватися у кодованому вигляді.

тт. 066 454 6726,  236 9189;                          В. Крапивка

e-mail: a.a.chemeris@gmail.com (Чемерис Александр Анатольевич)