Знайти:

Відділ математичного і комп'ютерного моделювання

В.о. зав. відділом к.т.н. Душеба В.В.

Наукові напрямки робіт відділу:

  1. Теоретичні і прикладні аспекти розробки і застосування засобів інформатики й обчислювальної техніки в енергетиці.
  2. Моделювання і автоматизація проектування функционально-орієнтованих обчислювальних систем і пристроїв.
  3. Розробка нових інформаційних технологій і систем високої розрізнювальної здатності ультра-звукової діагностики матеріалів і об'єктів енергетики.
  4. Розробка математичних моделей сигналів і процесів, апаратного і програмного забезпечення квазиголографічних систем ультра-звукового контролю конструкційних матеріалів об'єктів енергетики і машинобудування.
  5. Розробка математичного і апаратного забезпечення гідро-акустичних систем відтворення акустичних знімків донного рельєфу, підводних об'єктів енергетичного призначення при їх будівництві і контролі стану в процесі експлуатації.