Знайти:

Моделювання систем організаціонного управління

Зав. групою к.т.н. Борукаєв З.Х.

Наукові напрямки робіт:

  1. Чисельне моделювання нестаціонарних взаємозалежних електромагнітних, теплових і гідродинамічних процесів в електромагнітних системах.
  2. Розробка інформаційно-аналітичних систем моніторингу показників виробництва й економіки для комп'ютерних систем організаційного керування в енергетиці.
  3. Розробка комп'ютерних систем організаційного керування в енергетиці, як інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень.