Знайти:

Відділ теорії моделювання

Зав. відділом к.т.н. Давиденко А.М.

Наукові напрямки робіт відділу:

1. Теорія моделювання й аналізу підсистем захисту інформації в автоматизованих і телекомунікаційних системах

2. Засоби і методи реконфігурованих обчислень на базі програмованої логіки у високопродуктивних обчислювальних середовищах.

3. Теорія конструювання та аналізу телевізійно-комп'ютерних стереоскопічних систем. 

ОПИС РОБІТ

Основними задачами в області захисту інформації, які вирішує відділ, є:

·         математичне моделювання і аналіз загроз інформації в автоматизованих системах різних класів;

·         проведення експертизи програмно-апаратних підсистем захисту в комп'ютерних системах обробки інформації з обмеженим доступом;

·         розробка програмного забезпечення для моделювання і оцінки різних механізмів захисту інформації від НСД в комп’ютерних і телекомунікаційних системах, в тому числі в розподілених обчислювальних середовищах;

·         розробка методичних матеріалів для студентів з спеціальностей 102, 105 (спільно з НАУ).

 Основними задачами в області реконфігурованих обчислень, які вирішує відділ, є:

·         розробка методів побудови реконфігурованих уніфікованих обчислювачів (РУО) – пристроїв на базі ПЛІС, виконаних у вигляді стандартної плати розширення комп’ютера, призначених для вирішення ресурсномістких задач;

·         розробка методології створення оптимальних конфігурацій, що завантажуються в ПЛІС, для вирішення ресурсномістких задач на РУО;

·         дослідження і розробка програмного забезпечення, пов’язаного із застосуванням РУО;

·         дослідження і розробка принципів використання РУО в розподілених високопродуктивних обчислювальних середовищах, зокрема, в грід-системах.