Знайти:

Імітаційного моделювання

Зав. групою д.т.н., проф. Самойлов В.Д.

Наукові напрямки тематичної групи: