Знайти:

Тематична група «Екологічного аналізу та прогнозу» відділу №7

Керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник – Яцишин Андрій Васильович
моб. тел. +38-067-920-05-19, роб. тел. +38-044-424-91-68, e-mail: andic@ua.fm

Наукові напрямки тематичної групи:

 1. Математичне моделювання техногенних навантажень на екологічні та соціально-екологічні системи.

 2. Розробка методів аналізу та візуалізації даних медико-екологічного моніторингу з використанням сучасних ГІС-технологій.

 3. Математико-картографічне моделювання впливу техногенних об'єктів на атмосферу та виявлення територій підвищеного ризику.

 4. Розробка інформаційно-аналітичних систем для вирішення задач медико-екологічного моніторингу в умовах підвищеного ризику з використанням сучасних ГІС технологій.

 5. Комплексні оцінки забруднення навколишнього середовища у формі багатовимірних інтегральних екологічних індексів та інтегральних ризиків.

 6. Системний аналіз інтегрального впливу техногенних навантажень на екосистеми, на здоров'я людини.

 7. Дослідження небезпечних епізодів озону для міста Києва.

 8. Системи та моделі прийняття рішень щодо запобігання небезпечним ситуаціям забруднення повітря.

 9. Проектування та розробка інформаційних систем управління якістю повітря.

Розробки: 

 1. Спеціалізована інформаційно-комп’ютерна система моделювання та прогнозування техногенних навантажень на приземний шар атмосфери від стаціонарних точкових джерел (MathMapMod).

 2. Спеціалізована інформаційно-аналітична система еколого-енергетичного моніторингу (AISEEM).

 3. Алгоритм визначення інтегральних екологічних індексів.

 4. Комп’ютерний пакет для побудови анаморфованих зображень (Анаморфоза).

 5. Програмний математичний пакет радіаційних навантажень.

 6. Комплексний аналіз екологічного стану атмосферного повітря міста Києва на основі сучасних ГІС-технологій (А.В. Побережна, А.В. Яцишин, І.П. Каменева, В.О. Артемчук)

Акти впровадження

Основні наукові праці співробітників