Знайти:

Спеціалізованих обчислювальних засобів реального часу

Зав. групою Гіщак К.Й.

Наукові напрямки тематичної групи:

Створення методів і засобів аналізу і забезпечення точності, вірогідності і чутливості обчислювальних, моделюючих і діагностичних пристроїв і систем.