Знайти:

Точності моделюючих систем

Зав. групою к.т.н. Владимирський О.А.

Наукові напрямки тематичної групи:

Створення методів і засобів аналізу і забезпечення точності, вірогідності і чутливості обчислювальних, моделюючих і діагностичних пристроїв і систем.