Знайти:

Підрозділи

2
Зав. відділом к.т.н. Давиденко А.М.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
Теорія моделювання й аналізу підсистем захисту інформації в автоматизованих і телекомунікаційних системах.
5
В.о. зав. відділом к.т.н. Душеба В.В.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
Теоретичні і прикладні аспекти розробки і застосування засобів інформатики й обчислювальної техніки в енергетиці.
Моделювання і автоматизація проектування функционально-орієнтованих обчислювальних систем і пристроїв.
Розробка нових інформаційних технологій і систем високої розрізнювальної здатності ультра-звукової діагностики матеріалів і об'єктів енергетики.
6
В.о. зав. відділом к.т.н. Чемерис О.А.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
Проектування та розробка:
спеціалізованих багатопроцесорних архитектур;
програмних комплексів автоматичного распаралелювання алгоритмів та планування завдань для багатопроцесорних обчислювальних систем;програмних систем автоматизованого проектування цифрових обчислювальних пристроїв на основі мов високого рівня VHDL, C/C++, тощо;
спеціалізованих обчислювальних та керуючих пристроїв на основі логічних мікросхем, що програмуються.
8
Зав. відділом д.т.н. Винничук С.Д.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
Дослідження і розробка методів і засобів моделювання та автоматизованого проектування теплоенергетичних і газово-рідинних систем енергетичного устаткування об'єктів машинобудування.
Методи і засоби логічного висновку на і/чи мережах і їхнє застосування в інтелектуальних системах прийняття оперативних рішень.
Нові методи і засоби в електронній картографії.Неструктурні підрозділи

  Головний науковий співробітник д.т.н. Саух С.Є.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
Фундаментальні дослідження у області, теорії, методів побудови і аналізу математичних моделей і алгоритмів моделювання об'єктів електроенергетики на основі досягнень теоретичної електротехніки і обчислювальних методів.
Головний науковий співробітник д.т.н. Верлань А.Ф.
Головний науковий напрямок робіт відділу:
Створення методів і засобів комп’ютерного моделювання для розв’язання задач аналізу, ідентифікації, синтезу та управління при дослідженні і проектуванні енергетичних процесів та об’єктів, а також інших класів динамічних систем.

Спеціалізовані засоби моделювання
Директор д.т.н. Мохор В.В.
Головний науковий напрямок тематичної групи:

Створення спеціалізованих апаратних та програмних засобів обробки інформації щодо рішень задач інформатизації і автоматизації процесів техничного, технологічного та організаційного управління

Технічної діагностики
Зав. групою к.т.н. Владимирський О.А.
Головний науковий напрямок тематичної групи:
Методы, аппаратные и программные средства контроля и диагностики энергетического и энергоемкого оборудования:
 • Диагностика электрических машин
 • Диагностика трубопроводов
 • Теплометрический мониторинг
 • Измерение параметров движения
 • Метрологическое обеспечение
 •  

  Моделювання систем організаціонного управління

  Зав. групою к.т.н. Борукаєв З.Х.
  Головні наукові напрямки робіт відділу:

  Чисельне моделювання нестаціонарних взаємозалежних електромагнітних, теплових і гідродинамічних процесів в електромагнітних системах.
  Розробка інформаційно-аналітичних систем моніторингу показників виробництва й економіки для комп'ютерних систем організаційного керування в енергетиці.
  Розробка комп'ютерних систем організаційного керування в енергетиці, як інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень.


  Екологічного аналізу та прогнозу
  Зав. групою д.т.н. Яцишин А.В.
  Головний науковий напрямок тематичної групи:
  1. Математичне моделювання техногенних навантажень на екологічні та соціально-екологічні системи.
  2. Розробка методів аналізу та візуалізації даних медико-екологічного моніторингу з використанням сучасних ГІС-технологій.
  3. Математико-картографічне моделювання впливу техногенних об'єктів на атмосферу та виявлення територій підвищеного ризику.
  4. Розробка інформаційно-аналітичних систем для вирішення задач медико-екологічного моніторингу в умовах підвищеного ризику з використанням сучасних ГІС технологій.
  5. Комплексні оцінки забруднення навколишнього середовища у формі багатовимірних інтегральних екологічних індексів та інтегральних ризиків.
  6. Системний аналіз інтегрального впливу техногенних навантажень на екосистеми, на здоров'я людини.
  7. Дослідження небезпечних епізодів озону для міста Києва.
  8. Системи та моделі прийняття рішень щодо запобігання небезпечним ситуаціям забруднення повітря.
  9. Проектування та розробка інформаційних систем управління якістю повітря.
  Імітаційного моделювання
  Зав. групою д.т.н. Самойлов В.Д.
  Головний науковий напрямок тематичної групи:
  Дослідження і розробка комп'ютерних технологій створення тренажерно-обучаючих і діагностичних засобів для підготовки і контролю знань фахівців у галузях паливно-енергетичного комплексу й інших галузей народного господарства.