Знайти:

Семінари

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «28» листопада 2017 р.

о 12 год. відбудеться семінар

 

 


 

Борукаєв Зелімхан Харитонович

 

К.т.н., с.н.с. докторант ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України 

 

«Математичні та комп'ютерні моделі автоматизації процесів організаційного управління в енергетиці в умовах ринку»

 

Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

 Науковий консультант – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Євдокимов В.Ф.