Знайти:
Головна > Наукові публікації співробітників

  Самойлов Віктор Дмитрович

Доктор тенічних наук, професор,  головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є. Пухова НАН України. Керівник науково-тематичної групи «Імітаційного моделювання». Лауреат премії ім.Г.Ф.Проскури НАН України. Фахівець по інформаційним технологіям і імітаційному моделюванню в енергетиці. Автор більше 200 наукових праць і винаходів.

 

На основі короткого аналізу тенденцій розвитку інформаційних технологій зроблено висновок про повернення до парадигми блокового модельного зображення предметного середовища і використання графічної специфікації при створенні комп’ютерних застосувань користувача. Розглянуто тенденції переходу від програмування до конструювання застосувань і наведено алгоритми перетворення графових структур блокових моделей у послідовні ланцюжки з номерів блоків, які визначають порядок їх розрахунку. Викладено нову інформаційну технологію конструювання комп’ютерних моделей на основі структур з причинно-наслідковими (ПН) зв’язками. Єдиним базовим елементом нижнього рівня технології є функціональний елемент — аналог оператора присвоювання. Технологія забезпечує побудову проблемно-орієнтованих функціональних блоків користувача та алгебрологічної моделі об’єкта спе­ціа­лістами, що не займаються програмуванням.Для спеціалістів, які займаються розробкою і використанням комп’ютерних засобів підготовки і тестування персоналу в галузях, зокрема в електроенергетиці.

Скачати книгу можно тут: Модельное конструирование компьютерных приложений

1. Самойлов В.Д. Вопросы логического управления в моделях с переменной структурой. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н., 1967 г. 10 п.л.

2. Самойлов В.Д. Многопроцессорные гибридные системы на основе проблемно-ориентированных средств  вычислительной техники. Диссертация на соискание ученой степени д.т.н., К., 1978 г. 19 п.л.

3. Самойлов В.Д. Цифровые моделирующие структуры со знаковым уравновешиванием. Киев. Наукова думка, 1982 г. 8,5 п.л.

4. Самойлов В.Д., Бондаренко В.В. , Скляров В.Ф. Автоматизация разработки математических моделей для тренажеров. Киев: Наукова думка, 1984. 10 п.л.

5. Самойлов В.Д., Березников В.П., Писаренко А.П., Сметана С.И. Автоматизация построения тренажеров и обучающих систем. Киев, Наукова думка, 1989 г., 15 п.л.

6. Пухов Г.Е,Самойлов В.Д. Повышение эффективности управления отраслью средствами оперативной профессиональной диагностики / /. Электронное моделирование. – 1987. -  №2, с.66-70

7. Самойлов В.Д., Писаренко А.П., Стеценко О.Я. Компьютерные технологии моделирования для динамических тренажеров. Киев, Наукова думка, 1992 г., 10 п.л.

8. Самойлов В.Д. Графическое отображение структур моделей и сценариев. Ж. Электронное моделирование, 1996 г., №4, с.82-92. Grafical Representation of Model and Script Structures Ingeneering Simulation, 1997, Vol.14

9. Самойлов В.Д. Структура деятельности и профессиональный рейтинг специалистов. Ж. Электронное моделирование, 1996 г., №5, с.58-61 Structure of Activities and Professional Rating of Specialists, 1999, Vol.14.

10. Самойлов В.Д. О технологии конструирования ситуационных компьютерных игр и тренажеров. Ж. Электронное моделирование, 1997 г., №2, с.83-91. On Technologe of Design of Situational Computer Games and Training Simulation.

11. Самойлов В.Д. Модельное программирование. . Ж. Электронное моделирование, 2002 г., №6, с.39-50.

12. Самойлов В.Д. Графическое модельное конструирование приложений. Ж. Электронное моделирование, 2003, №6, с.47-56

13. Самойлов В.Д. Модельные структуры прикладного программирования. Ж. Электронное моделирование, 2006, №5

14. Самойлов В.Д., Бальва А.А., Лещенко Н.М., Соляник С.Н. Організація системи оцінювання компетентності держслужбовців в Апараті Верховної Ради України. Сборник трудов конференции Моделирование-2006, ИПМЭ НАН Украины, 2006, стр. 71-77

15. Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений. Киев. Наукова думка, 2007. 198 стр.