Знайти:
Головна > Наукові публікації співробітників

Давиденко Анатолій Миколайович

  • Давиденко  А.М., Головань С.М., Щербина В.П. Вибір оптимального варіанту контроля забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом та перепускного режиму // Науково-технічний журнал “Захист Інформації” № 4, 2003 – с. 38-41.
  • В статті розглянуто проблеми контролю стану забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, перепускного і внутрішньооб’єктового режиму та запропоновані підходи до його оптимізації.

  • Безпека авіації / Бабак В.П., Харченко В.П., Давиденко А.М. та ін./  Безпека авіації – К.: Техніка, 2004. – 584 с.
  • Книга присвячена актуальній проблемі безпеки авіації, яка об’єднує авіаційну безпеку та  безпеку польотів. Уперше в світовій практиці на системному рівні розглянуто головні складові, що визначають комплексність та ієрархічність зазначеної проблеми. Наведено теоретичні засади, методи й засоби підтримання безпеки авіації в цілому та виконання окремих нагальних завдань. Для фахівців авіаційної галузі, наукових, інженерно-технічних працівників, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

  • Давиденко  А.М., Головань С.М., Щербак Т. Л. Аналіз дій загроз у автоматизованих системах обробки інформації // Збірник наукових праць Моделювання та інформаційні технології. Київ – 2006, Вип. 37 – с. 3-9.
  • В статті наведені основні задачі аналізу дій потенційних загроз у автоматизованих системах обробки інформації. У більшості випадків для розв’язку таких задач використовуються методи теорії випадкових процесів і математичної статистики

  • Давиденко  А.Н., Высоцкая Е.А. Исследование эффективности применения вероятности применения вероятностных нейронных сетей для решения задачи аутентификации пользователя компьютерных систем // Науково-технічний збірник „Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні” Київ – 2004, Вип. 9 – с. 103-110.
  • Досліджується можливість і ефективність застосування імовірнісних нейронних мереж для автентифікації користувача комп’ютерних систем. Визначаються обмеження, що пов’язані з областю застосування даного підходу. Виділяються найбільш критичні параметри, за рахунок настроювання яких можливо підвищувати ефективність даного методу. Проводиться кількісний і якісний аналіз цих параметрів. 

  • Давиденко  А.Н. Исследование параметров нейронных сетей характеризирующих их функциональные возможности // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. Київ – 2006, Вип. 37 – с.118-126.
  • В статті наведені співвідношення за допомогою яких  можливо вивести формули для обчислення вільної енергії мережі Хопфілда. Доцільність обчислення вільної енергії Хопфілда обумовлена тим, що це дозволяє побудувати гіперплощини із стійкими точками станів мережі, що суттєво при рішенні задач на моделях нейронних мереж.