Знайти:

Євдокимов Віктор Федорович

1941 р. народження

Почесний директор Інституту,

Головний науковий співробітник,

чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, професор


Телефон: (38-044) 424-25-45

E-mail: ipme@ipme.kiev.ua

  

       

            В.Ф.Євдокимов – визначний український вчений, засновник наукової  школи з математичного моделювання, автор вперше запропонованого в Україні і в світі нового наукового напрямку, повязаного зі створенням паралельних проблемно-орієнтованих методів і засобів математичного моделювання обєктів різноманітної фізичної природи. Понад 45 років його творче життя пов’язане з Національною академією наук України, де він пройшов шлях від аспіранта (з 1965 року, Інститут кібернетики), завідувача відділом (з 1979 року, Сектор електроніки і моделювання Інституту електродинаміки), заступника директора (з 1986 року, Інститут проблем моделювання в енергетиці), до директора (з 1988 року, Інститут проблем моделювання в енергетиці) і завжди його творча діяльність була спрямована на розвиток української науки.

Відомий фахівець в галузі комп’ютерного моделювання задач енергетики, транспорту, спеціальних енергоємних процесів і систем він зробив значний внесок у вітчизняну науку, зокрема, в теорію і практику комп’ютерного моделювання широкого класу енергетичних систем з розподіленими параметрами, електронного синтезу зображень, ідентифікації динамічних об’єктів, цифрової обробки гідроакустичної інформації, у вирішення задач інформатизації наукових досліджень в енергетиці. Разом з академіком НАН України Г.Є.Пуховим він розробив теорію розрядно-аналогового моделювання. Під його керівництвом і при безпосередній участі побудовано ряд моделюючих та інформаційних систем, які знайшли впровадження в Україні і за її межами.

В останні роки Віктор Федорович здійснює наукове керівництво і бере безпосередню участь у проведенні досліджень та створенні комп'ютерних систем діагностики оптично непрозорих середовищ. Вперше отримані важливі наукові результати, що дозволяють створювати сучасні перспективні технології в технічній та медичній діагностиці, дослідженні морських глибин і рельєфів дна та інших напрямках. Тривають роботи по таких напрямах як розробка методів і комп'ютерних засобів прийняття рішень в задачах ситуаційного та технологічного управління в енергетиці, а також створення нових методів і засобів математичного і комп'ютерного моделювання енергоємних об'єктів, систем і установок.

Віктор Федорович є активним прихильником впровадження передових інформаційних технологій в енергетиці. З 2008 року в інституті введено в експлуатацію обчислювальний кластер і підключений до академічної грід-інфраструктуру. Тим самим створено умови для використання найбільш передових технологій для дослідження об'єктів енергетики та електроенергетичних систем.

Загальний науковий доробок В.Ф.Євдокимова знайшов відображення в 290 наукових публікаціях, серед яких 4 монографії  і 56 авторських свідоцтв, що є суттєвим внеском в науково-технічний потенціал держави. Серед учнів В.Ф.Євдокимова 8 докторів і більше 20 кандидатів наук.

Визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку вітчизняної  науки принесли йому авторитет і повагу. В 1984 р. йому присуджено премію ім. С.О.Лебедєва НАН України. В 1990 р. його обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України. Трудовий шлях Євдокимова В.Ф. відмічено орденом Дружби народів (1986), Почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки» (2002), Почесною грамотою Верховної ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2003). 

Багато сил і енергії В.Ф. Євдокимов віддає пропаганді наукових досягнень України серед наукової громадськості світу. Він є головним редактором міжнародного науково-теоретичного журналу “Электронное моделирование”, який видається в Україні Інститутом проблем моделювання в енергетиці НАН України.

В.Ф.Євдокимов виконує велику науково-організаційну роботу, є членом бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, членом Національного комітету Української асоціації з автоматичного управління, членом ряду проблемних наукових рад, як голова спеціалізованих Учених рад з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів, приймає безпосередню участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації для незалежної України.