Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України 12 листопада 2008 р. о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.02.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дячуком Олександром Анатолійовичем на тему: «Програмні інструментальні засоби перетворення математичних моделей динамічних об’єктів» (спеціальність 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем). 

Науковий керівник член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Верлань Анатолій Федорович, завідувач відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. 

Офіційні опоненти:

д.т.н., професор Ляхов Олександр Логвинович, завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка; 

к.т.н., старший науковий співробітник Чемерис Олександр Анатолійович, учений секретар Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 26.185.02,

к. ф.-м. н.                                                                       Горошко І.О.