Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України 30 жовтня 2008 р. о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ільяшенком Матвієм Борисовичем на тему: «Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID» (спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти).

Науковий керівникк.т.н., доцент Кудерметов Равіль Камілович, завідувач кафедри «Комп'ютерні системи та мережі» Запорізького національного технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти: д.т.н., професор Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри «Електронні обчислювальні машини» Донецького національного технічного університету МОН України; к.т.н., ст.н.с. Кисельов Геннадій Дмитрович, доцент кафедри системного проектування Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ».

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Квач Юлією Миколаївною на тему: «Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівникчл.-кор. НАН України, д.т.н., професор Васильєв Всеволод Вікторович, завідувач кафедри електротехніки і світлотехніки Національного авіаційного університету МОН України.

Офіційні опоненти: д.т.н., професор Стасюк Олександр Іонович, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства транспорту і зв'язку України; к.т.н., доцент Кузьмичов Анатолій Іванович, доцент кафедри вищої математики та економіко-математичного моделювання Академії муніципального управління МОН України.

 З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01

к. т. н.                                                                                     Семагіна Е.П.