Знайти:

 

 

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «14» вересня 2017 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Чемерисом Олександром Анатолійовичем на тему: «Теорія і методи трансформації циклічних операторів в програмах», спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. 

Науковий консультант доктор технічних наук, професор Бєлецький Володимир Миколайович, пенсіонер.

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України;

- доктор технічних наук, професор Жуков Ігор Анатолійович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету МОН України;

- доктор технічних наук, професор Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України.

Автореферат дисертації Чемериса О.А. 

Дисертація Чемериса О.А.

 

Відгук офіційного опонента д-ра техн. наук, проф. Святного В.А.

 

Відгук офіційного опонента д-ра техн. наук, проф. Жукова І.А.

 

Відгук офіційного опонента д-ра техн. наук, проф. Опанасенка В.М.

 

        2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Максименком Євгеном Васильовичем на тему: «Обчислювальні методи на основі алгоритму Ферма при криптоаналізі RSA алгоритму апаратно-програмними засобами», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Винничук Степан Дмитрович, завідувач відділу автоматизації проектування енергетичних установок Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, старший науковий співробітник Каліновський Яків Олександрович, старший науковий співробітник відділу спеціалізованих засобів моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН України;

- доктор технічних наук, старший науковий співробітник Грищук Руслан Валентинович, начальник науково-дослідного відділу інформаційної та кібернетичної безпеки наукового центру Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова Міністерства оборони України.

Автореферат дисертації Максименка Є.В.

Дисертація Максименка Є.А.

 

Відгук офіційного опонента д-ра техн. наук, с.н.с. Каліновского Я.А.

 

Відгук офіційного опонента д-ра техн. наук, с.н.с. Грищука Р.В.

 

 

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова  НАН України.