Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова  НАН України «25» вересня 2008 р.
о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Молдовановою Ольгою Володимирівною на тему: «Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівникд.т.н., проф. Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри «Електронні обчислювальні машини» Донецького національного технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

 д.т.н., проф. Саух Сергій Євгенович, провідний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

 к.т.н., доцент Вороний Сергій Михайлович, завідувач кафедри технічної інформатики Державного університету інформатики і штучного інтелекту МОН України.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Костюченко Русланою Михайлівною на тему: «Моделювання фізичних процесів на основі системи одномірних диференціальних перетворень» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівникзаслужений діяч науки і техніки України, д.т.н.,
проф. Баранов Володимир Леонідович, провідний науковий співробітник Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., старший науковий співробітник Винничук Степан Дмитрович, провідний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

 д.т.н., доцент Засядько Аліна Анатоліївна, професор кафедри вищої математики та інформаційних технологій Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01
к. т. н. Семагіна Е.П.