Знайти:

УВАГА! Захист дисертації перенесено на 7 липня.

 

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «7» липня 2016 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Верланем Дмитром Анатолійовичем на тему: «Методи та засоби чисельної реалізації інтегральних моделей динамічних об'єктів на основі розщеплення ядер», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Семенов Володимир Вікторович, професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Малачівський Петро Стефанович, провідний науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

доктор технічних наук, професор Засядько Аліна Анатоліївна, професор кафедри вищої математики та інформаційних технологій Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України.

Автореферат дисертації Верлань Д.А.

       Дисертація

 

       Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, проф. Малачівського П.С.

 

       Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, проф. Засядько А.А.

 

        2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Маєвським Олександром Володимировичем на тему: «Моделювання природних систем типу хижак – жертва в умовах екологічного забруднення територій», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Пількевич Ігор Анатолійович, завідувач кафедри комп’ютерних систем Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова Міністерства оборони України.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Бейко Іван Васильович, професор кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Попов Олександр Олександрович, старший науковий співробітник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України.

Автореферат дисертації Маєвського О.В.

Дисертація

 

Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, проф. Бейко І.В.

 

Відгук офіційного опонента канд. техн. наук, с.н.с. Попова О.О.