Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «12» листопада 2015 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Рибалкіним Євгеном Олександровичем на тему: «Розробка математичних моделей процесів електромагнітного впливу на рідкий метал при підводній дуговій зварці», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Петрушенко Євген Іванович.

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор Бейко Іван Васильович, професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

- доктор технічних наук, професор Гвоздева Ірина Маратівна, професор кафедри електрообладнання і автоматики суден Одеської національної морської академії МОН України.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, професора Гвоздева І.М.

Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, професора Бейко І.В.

 

        2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Шестаковим Олексієм Олександровичем на тему «Математичне моделювання гідравлічних процесів у повітряно-теплових протикригових системах при критичних та близьких до критичних режимах», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Винничук Степан Дмитрович, в.о. завідувача відділу «Автоматизації проектування енергетичних установок» Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, доцент Миргород Володимир Федорович, завідувач кафедри електротехніки та інженерної механіки Військової академії Міністерства оборони;

- кандидат технічних наук Михайлова Ірина Юріївна, доцент кафедри автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента  д-ра. техн. наук Миргород В.Ф.

Відгук офіційного опонента канд. техн. наук Михайлова І.Ю.