Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «14» травня 2015 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Зубком Віталієм Юрійовием на тему: «Формування міжвузлових зв'язків в Інтернет з використанням методів теорії складних мереж», спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Мохор Володимир Володимирович, завідувач спеціальної кафедри № 5 Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Стасюк Олександр Іонович, завідувач кафедри «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту» Державного економіко-технологічного університету транспорту МОН України;

кандидат технічних наук Андреєв Олександр Володимирович, доцент кафедри «Комп’ютерних систем та мереж» Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету МОН України.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ковальовим Миколою Олександровичем на тему: «Підвищення ефективності однорідних цифрових інтегруючих структур в автоматичних системах реального часу», спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Жуков Ігор Анатолійович, завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Інституту комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Мохор Володимир Володимирович, завідувач спеціальної кафедри № 5 Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Візор Ярослав Євстафійович, старший науковий співробітник відділу «Мікропроцесорна техніка» Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.