Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України 20 березня 2008 р. о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.02.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Гадецькою Зоєю Митрофанівною на тему: «Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій» (спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

Науковий керівник – к.т.н., доцент Ус Михайло Федорович, завідувач кафедри програмного забезпечення систем Східноєвропейського університету економіки та менеджменту.

Офіційні опоненти:
д.т.н., проф. Тимченко Анатолій Анастасійович, завідувач кафедри комп’ютерних технологій Черкаського державного технологічного університету МОН України;
к.т.н., доцент Коваленко Олексій Єпифанович, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин та систем НАН України.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.


Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради К 26.185.02, к. ф.-м. н. Горошко І.О.