Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «26» червня 2014 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Гармаш Оксаною Вікторівною на тему: «Розвиток методу пуассонівських спектрів для дослідження шумових діагностичних сигналів», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Красильніков Олександр Іванович, старший науковий співробітник відділу діагностики та оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Лупенко Сергій Анатолійович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України;

доктор технічних наук, професор Мислович Михайло Володимирович, завідувач відділу теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Михайловою Іриною Юріївною на тему «Методи і засоби математичного моделювання теплових полів у технологічних процесах безконтактної лазерної деформації», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Лук'яненко Святослав Олексійович, завідувач кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Винничук Степан Дмитрович, в.о. завідувача відділу «Автоматизації проектування енергетичних установок» Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г. Є. Пухова НАН України
;

кандидат технічних наук Іванюк Віталій Анатолійович, доцент кафедри інформатики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка МОН України.