Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «29» травня 2014 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Шкарупилом Вадимом Вікторовичем на тему «Розробка й дослідження моделей і методів специфікації, верифікації і валідації композитних веб-сервісів», спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти.

Науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Кудерметов Равіль Камілович, завідувач кафедри «Комп'ютерні системи та мережі» Запорізького національного технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

докт. техн. наук, проф. Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Донецького національного технічного університету МОН України;

канд. техн. наук, доцент Лукашенко Вікторія Вікторівна, доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж Інституту комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету МОН України. 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кравцовим Григорієм Олексійовичем на тему «Моделі функціонування електронного цифрового підпису в високотехнологічних електроенергетичних мережах», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – докт. техн. наук, проф. Мохор Володимир Володимирович, завідувач кафедри № 5 Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

Офіційні опоненти:

докт. техн. наук, проф. Пількевич Ігор Анатолійович, завідувач кафедри моніторингу навколишнього природного середовища Житомирського національного агроекологічного університету МОН України;

канд. техн. наук, доцент Супруненко Оксана Олександрівна, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України.