Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «7» листопада 2013 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Дмитрієвою Ольгою Анатоліївною на тему: «Високоефективні алгоритми моделювання динамічних об’єктів із зосередженими параметрами в паралельних комп'ютерних системах» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий консультант лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, докт. техн. наук, проф. Фельдман Лев Петрович, професор кафедри прикладної математики та інформатики ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України.

Офіційні опоненти:

докт. техн. наук, проф. Саух Сергій Євгенович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

докт. техн. наук, проф. Богданов Олександр Михайлович, завідувач кафедри №2 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

докт. техн. наук, проф. Квєтний Роман Наумович, завідувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки ДВНЗ «Вінницький національний технічний університет» МОН України.