Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «24» жовтня 2013 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

         Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Палагіним Володимиром Васильовичем на тему: «Математичні моделі, методи та засоби виявлення і розрізнення сигналів на фоні негаусових завад» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 

Науковий консультант – чл.-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, докт. техн. наук, проф. Верлань Анатолій Федорович, завідувач відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України..

 Офіційні опоненти:

чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, проф. Морозов Анатолій Олексійович, директор Інституту проблем математичних машин і систем НАН України;

докт. техн. наук, проф. Бейко Іван Васильович, професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

докт. техн. наук, проф. Положаєнко Сергій Анатолійович, завідувач кафедри «Комп’ютеризовані системи управління» Одеського національного політехнічного університету МОН України.