Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «20» червня 2013 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Євдіною Аллою Камілівною на тему: «Побудова реконфігуровних апаратно-програмних засобів посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування» (спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник – старший науковий співробітник відділу «Теорії моделювання» Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова  НАН України, канд. техн. наук Гільгурт Сергій Якович.

Офіційні опоненти:

завідувач кафедри прикладної інформатики Національного авіаційного університету МОН України, докт. техн. наук,
проф. Гамаюн Володимир Петрович
;

доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України, канд. техн. наук, ст. наук. співр. Кравець Петро Іванович.