Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «11» квітня 2013 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Скрупським Степаном Юрійовичем на тему: «Моделі та методи компресії відеоінформації у розподілених комп’ютерних системах» (спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник – к.т.н., доцент Кудерметов Равіль Камілович, завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Запорізького національного технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Скобцов Юрій Олександрович, завідувач кафедри автоматизованих систем управління ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України;

к.т.н. Гільгурт Сергій Якович, старший науковий співробітник відділу теорії моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України.