Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «14» червня 2012 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.02.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ключкою Костянтином Миколайовичем на тему: «Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей» (05.09.05 – теоретична електротехніка). 

Науковий керівник – д.т.н., проф. Верлань Анатолій Федорович, завідувач відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання
в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Васильєв Всеволод Вікторович, керівник Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

к.т.н. Бондаренко Дмитро Володимирович, старший науковий співробітник Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

 

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

В.о. вченого секретаря спеціалізованої

вченої ради К 26.185.02, к. т.н., с.н.с.                                    Каменева І.П.