Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України 28 лютого 2008 р. о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Яловцем Андрієм Леонідовичем
на тему: «Логіко-обчислювальна семантична мережа як модель подання знань»
(спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий консультант – д.т.н., проф. Кондращенко Володимир Якович, завідувач відділу автоматизації проектування енергетичних установок Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:
чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Перевозчикова Ольга Леонідівна, завідувач відділу автоматизації програмування Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
Заслужений діяч науки і техніки України, д.ф.-м.н., проф. Анісімов Анатолій Васильович, декан факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
д.т.н., проф. Тоценко Віталій Георгійович, завідувач відділу аналітичних методів інформаційних технологій Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01
к. т. н. Семагіна Е.П.