Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «1» грудня 2011 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Артемчуком Володимиром Олександровичем на тему: «Математичні та комп’ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)

Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Каменева Ірина Петрівна, старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України.

Офіційні опоненти: 

чл.-кор. НАН України, д.т.н., с.н.с. Лисиченко Георгій Віталійович, заступник директора Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України; 

д.т.н., с.н.с. Винничук Степан Дмитрович, провідний науковий співробітник відділу автоматизації проектування енергетичних установок Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

    З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                          Душеба В.В.