Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «6» вересня 2011 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Нетлюх Ольгою Петрівною на тему: «Комп’ютерні технології побудови ситуаційних тренажерів для персоналу енергопідприємств» (спеціальність 05.13.06 інформаційні технології).

Науковий керівник – д.т.н., проф. Самойлов Віктор Дмитрович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Мохор Володимир Володимирович, завідувач кафедри №5 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

к.т.н., с. н. с. Плетяний Ігор Васильович, докторант Академії військово-морських сил ім. П.С. Нахімова Міністерства оборони України. 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Гоголенком Сергієм Юрійовичем на тему: «Паралельні алгоритми розв'язання методом прямих задач аналізу динамічних процесів в об'єктах мережевої структури» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівник – д.т.н., проф. Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Саух Сергій Євгенович, провідний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

к.т.н., доцент Дмитрієва Ольга Анатоліївна, доцент кафедри прикладної математики та інформатики ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

    З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                          Душеба В.В.