Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «23» червня 2011 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Переатестація Красника Михайла Юрійовича на науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 

Краснику М.Ю. присуджено академічний ступінь доктора-інженера за результатами захисту дисертаційної роботи «Diana – об'єктно-орієнтована система моделювання нелінійних технологічних установок» у вченій раді факультету електротехніки та інформаційних систем Магдебурського університету ім. Отто-фон-Герике  2 вересня 2008 р.

    З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                          Душеба В.В.