Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «16» червня 2011 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Федорчуком Володимиром Анатолійовичем на тему: «Методи і засоби математичного моделювання динамічних процесів в електромеханічних системах на основі структурно-орієнтованого підходу» (спеціальність 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий консультант – чл.-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Верлань Анатолій Федорович, завідувач відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Васильєв Всеволод Вікторович, керівник Відділення гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

д.т.н., проф. Дмитрієнко Валерій Дмитрович, професор кафедри обчислювальної техніки і програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України.

    

    З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                          Душеба В.В.