Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «19» травня 2011 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.02.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Титенком Сергієм Володимировичем на тему: «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом» (01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

Науковий керівник – к.т.н., доцент Гагарін Олександр Олександрович, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Сидоров Микола Олександрович, декан факультету комп’ютерних наук, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету МОН України;

к.т.н. Богачков Юрій Миколайович, методист вищої кваліфікації Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

 

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 26.185.02, к. ф.-м. н.                                     Горошко І.О.