Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «21» квітня 2011 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.02.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Шараєвським Георгієм Ігоровичем на тему: «Нейромережеві програмні засоби для автоматичної діагностики елементів обладнання атомних електростанцій» (01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

Науковий керівник – к.т.н., доцент Шаповалова Світлана Ігорівна, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

Офіційні опоненти:

чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Бабак Віталій Павлович, головний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;

к.т.н., доцент Коваленко Олексій Єпіфанович, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

 

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 26.185.02, к. ф.-м. н.                                     Горошко І.О.