Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «14» грудня 2010 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.02.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Смаковським Денисом Сергійовичем на тему: «Прикладні програмні засоби для реалізації адаптивних алгоритмів розрахунку процесів теплопередачі в системах охолодження на теплових трубах» (01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

 Науковий керівник – д.т.н., проф. Лук'яненко Святослав Олексійович, завідувач кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

 Офіційні опоненти:

д.ф.-м.н., проф. Лавріщева Катерина Михайлівна, завідувач відділу програмної інженерії Інституту програмних систем НАН України;

к.т.н., с.н.с. Чемерис Олександр Анатолійович, учений секретар Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

З дисертаціє можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 26.185.02, к. ф.-м. н.                                     Горошко І.О.