Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «25» листопада 2010 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тягуновою Марією Юріївною на тему: «Методи диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах» (спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кудерметов Равіль Камілович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Запорізького національного технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Скобцов Юрій Олександрович, завідувач кафедри автоматизованих систем управління Донецького національного технічного університету МОН України;

к.т.н., с.н.с. Кисельов Геннадій Дмитрович, доцент кафедри системного проектування Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тарапатою Валерієм Володимировичем на тему: «Розробка і дослідження комп'ютерної системи формування діагностичних ультразвукових зображень високої розрізнювальної здатності» (спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Огір Олександр Степанович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., с.н.с. Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова
НАН України;

д.т.н., проф. Мохор Володимир Володимирович, завідувач кафедри №5 «Застосування спеціальних автоматизованих інформаційних систем і технологій» Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

 

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова
НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                Семагіна Е.П.