Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «28» жовтня 2010 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Каденком Сергієм Володимировичем на тему: «Методи підтримки прийняття рішень на основі ординальних оцінок з урахуванням досвіду» (спеціальність
05.13.06 – інформаційні технології).

Наукові керівники: д.т.н., проф. Тоценко Віталій Георгійович, завідувач відділу аналітичних методів інформаційних технологій Інституту проблем реєстрації інформації НАН України;

к.т.н. Качанов Петро Тимофійович, старший науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Самохвалов Юрій Якович, професор кафедри Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

к.т.н., с.н.с. Вишневський Віталій В'ячеславович, завідувач відділення Інституту проблем математичних машин та систем НАН України.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Поповим Олександром Олександровичем на тему: «Математичне та комп’ютерне моделювання техногенних навантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Каменева Ірина Петрівна, старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., с.н.с. Винничук Степан Дмитрович, провідний науковий співробітник відділу автоматизації проектування енергетичних установок Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

к.т.н., доцент Янчук Валентин Миколайович, доцент кафедри автоматизації та комп’ютеризованих технологій Житомирського державного технологічного університету МОН України.

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                Семагіна Е.П.