Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «22» квітня 2010 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Корольковим Ігорем Владиславовичем на тему: «Моделі та методи аналізу маршрутів трафіку в об'єднаних комп'ютерних мережах» (спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти).

Науковий керівник – к.т.н., доцент Кудерметов Равіль Камілович, завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж Запорізького національного технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., професор Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Донецького національного технічного університету МОН України.

к.т.н., старший науковий співробітник Ролік Олександр Іванович, доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

 З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                Семагіна Е.П.