Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова  НАН України «25» жовтня 2007 р.
о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Флейтманом Дмитром Валерійовичем на тему: «Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем» (спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології).

Науковий керівник – д.т.н., проф. Додонов Олександр Георгійович, заступник директора, завідувач відділу цифрових моделюючих систем Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н. Барабаш Олег Володимирович, начальник кафедри бойового забезпечення авіації та застосування космічних систем факультету повітряних сил Національної академії оборони України;

к.т.н., доцент Тимошенко Юрій Олександрович, доцент кафедри математичних методів системного аналізу науково-навчального комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «КПІ».

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01
к. т. н. Семагіна Е.П.