Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «4» березня 2010 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Гвоздевою Іриною Маратівною на тему: «Методи і засоби моделювання процесів формування та просторово-часової обробки акустичних зображень» (спеціальність 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи).

 Науковий консультант – чл.-кор. АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Верлань Анатолій Федорович, завідувач відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України. 

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Бейко Іван Васильович, професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

д.т.н., с.н.с. Огір Олександр Степанович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. Щербак Леонід Миколайович, професор кафедри інформаційно-вимірювальних систем Національного авіаційного університету МОН України.

 З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                Семагіна Е.П.