Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «28» січня 2010 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Борисенком Андрієм Володимировичем на тему: «Математичні моделі процесів функціонування та розвитку теплової енергетики України в ринкових умовах» (спеціальність 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи). 

Науковий консультант – д.т.н., проф. Саух Сергій Євгенович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України. 

Офіційні опоненти:

чл.-кор. НАН України, д.т.н., с.н.с. Новосельцев Олександр Вікторович, завідувач відділу економічного та нормативно-правового регулювання в енергетиці Інституту загальної енергетики НАН України;

д.т.н., проф. Томашевський Валентин Миколайович, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

д.т.н., проф. Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Донецького національного технічного університету МОН України.

 

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01,

к. т. н.                                                                                Семагіна Е.П.