Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «26» листопада 2009 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Бондаревою Катериною Сергіївною на тему: «Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів» (спеціальність 01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівник – д.т.н., проф. Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Донецького національного технічного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Самойлов Віктор Дмитрович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

к.т.н., доцент Кудерметов Равіль Камілович, завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж Запорізького національного технічного університету МОН України.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Лазоренком Дмитром Івановичем на тему: «об’єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням» (спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології).

Науковий керівник – к.т.н., с.н.с. Чемерис Олександр Анатолійович, учений секретар Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., с.н.с. Опанасенко Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

к.т.н. Арістов Василь Васильович, провідний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 26.185.01, к. т. н.                                             Семагіна Е. П.