Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «29» жовтня 2009 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Жильцовим Андрієм Володимировичем на тему: «Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал» (спеціальність 01.05.02  – математичне моделювання та обчислювальні методи).

 Науковий консультантд.т.н., проф., чл.-кор. НАН України Євдокимов Віктор Федорович, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України.

 Офіційні опоненти:

 д.т.н., проф. Васецький Юрій Макарович, провідний науковий співробітник відділу теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України;

д.т.н., с.н.с. Винничук Степан Дмитрович, провідний науковий співробітник відділу автоматизації проектування енергетичних установок Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України; 

д.т.н., проф. Толмачов Станіслав Трохимович, завідувач кафедри електромеханіки Криворізького технічного університету МОН України. 

 

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар спеціалізованої

      вченої ради Д 26.185.01, к. т. н.                                                 Семагіна Е. П.