Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «8» жовтня 2009 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.02.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Корудом Андрієм Васильовичем на тему: «Застосування діакоптичного підходу до розрахунку динамічних режимів неоднорідних електричних кіл» (спеціальність 05.09.05 – теоретична електротехніка).

Науковий керівник – д.т.н., доцент Рендзіняк Сергій Йосипович, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка» МОН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Матвійчук Ярослав Миколайович, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

к.т.н., с.н.с. Безносова Ольга Іллівна, старший науковий співробітник відділу моделювання задач теоретичної електротехніки Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Розвадовським Андрієм Федоровичем на тему: «Забезпечення ефективного використання енергії електромагнітного поля ліній електроживлення у короткохвильовому діапазоні» (спеціальність 05.09.05 – теоретична електротехніка).

Науковий керівник – к.т.н., доцент Рогаль Володимир Вікторович, доцент кафедри промислової електроніки Національного технічного університету України «КПІ».

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Ращепкін Анатолій Павлович, провідний науковий співробітник відділу електромагнітних систем Інституту електродинаміки НАН України;

к.т.н., проф. Пілінський Володимир Володимирович, професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації Національного технічного університету України «КПІ».