Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «18» червня 2009 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Пількевичем Ігорем Анатолійовичем на тему: «Математичне моделювання динамічних характеристик об'ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). 

Науковий консультант д.т.н., проф. Мохор Володимир Володимирович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. 

Офіційні опоненти:

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , д.т.н., проф. Баранов Георгій Леонідович, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» Міністерства промислової політики України;

заслужений працівник освіти України, д.т.н., проф. Богданов Олександр Михайлович, завідувач кафедри №2 Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ»;

заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Матов Олександр Якович, завідувач відділу проблемно-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

2. Повторний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Квач Юлією Миколаївною «Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

 

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 26.185.01, к. т. н.                                             Семагіна Е. П.