Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України 21 травня 2009 р. о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради

Д 26.185.01.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Сенченком В'ячеславом Родіоновичем на тему: «Інформаційні технології підтримки процесів контролю виконання державного бюджету» (спеціальність 05.13.06 − інформаційні технології). 

Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н.,
проф. Додонов Олександр Георгійович, заступник директора, завідувач відділу цифрових моделюючих систем Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. 

Офіційні опоненти: д.т.н., с. н. с. Алішов Надір Ісмаіл-огли, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
к.т.н.
Кузьміних Валерій Олександрович, начальник відділу управління проектами ВАТ «Укртелеком», Апарат управління

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01

к. т. н.                                                                            Семагіна Е.П.